Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
wz

POLIČKA NA POHLEDNICÍCH

Poslední aktualizace: 25.9.2015
Novinky 2015 Novinky 2009 Novinky 2008 Novinky 2007 Novinky 2006 Novinky 2005 Novinky 2004 Novinky 2003 Novinky 2002, část 2. Novinky 2002, část 1. Novinky 2001

13.7.2001 Zprovoznění těchto stránek.
13.10.2019 Sbírka byla zničena při požáru

Rozcestník:
Odkazy:
Oficiální stránky města:
www.policka.org
Městské muzeum a galerie
www.muzeum.policka.net
Pivovar
www.pivovar-policka.cz
Líbí se Vám Polička na historických pohlednicích a rádi byste o ní dali vědět návštěvníkům svých stránek? Pak si můžete vložit následující ikonku do svých stránek. Všem kteří tak učiní, děkuji.


Vítám Vás

na těchto stránkách, které jsou určeny k představení mé sbírky pohlednic města Poličky.

Jestliže vlastníte nějakou pohlednici, kterou zde nenajdete, ozvěte se prosím, třeba se dohodneme na její výměně za něco jiného.  

Zde stručně k obsahu jednotlivých stránek:

Na jednotlivých stránkách se zobrazí náhledy všech pohlednic dané skupiny, které pak lze prohlížet zvětšené. U náhledů se zobrazuje popisek s datem odeslání poštou, u fotografických pohlednic též číselný kód a nakladatelé.

1) Nejstarší pohlednice, které lze datovat horní hranicí přibližně rokem 1925, lze většinou bez problémů řadit podle osoby vydavatele. Jedná se o pohlednice zhotovené zejména technikou světlotisku (výjimečně litografie a občas černobílého i barevného knihtisku), kdy fotografický negativ pro jejich zhotovení nebyl v drtivé většině případů později použit jiným nakladatelem. Občas se vyskytují varianty černobílé a kolorované, případně s retuší, zejména střechy radniční věže po rekonstrukci.

2) Pohlednice fotografické (černobílá fotografie) z let zhruba 1925-1950 jsou rozděleny podle námětů ze dvou důvodů:
- často není uveden nakladatel
- použití jednoho negativu se někdy opakuje u různých nakladatelů v rozmezí mnoha let (cca 1930-1950). Poměrně rychlou a spolehlivou orientaci zde umožňují číselné kódy, které u různých soukromých nakladatelů zůstávaly zachovány, i když na různých místech pohlednice. I zde se objevuje retuš, například text na obrazové straně nebo jiné detaily umožňující přesné datování vzniku snímku (reklamní plakát, vývěsní štít).

Černobílé fotografické pohlednice jsem kvůli úspoře místa na disku převedl do černobílého kódování, takže zde nebude vidět poměrně častý hnědý nádech snímku. Pokud jsou pohlednice záměrně tónované (zelené, modré, výrazně hnědé), ponechal jsem je v původním stavu.

3) Pohlednice státních nakladatelství.
Do této skupiny jsou zařazeny pohlednice z let asi 1950-1990

4) Obsahuje nejnovější pohlednice, asi od roku 1990 do současnosti.

Poděkování:
Především bych chtěl poděkovat Klubu sběratelů kuriozit. Bez jeho sběratelských setkání by tato sbírka vůbec nemohla vzniknout.
Adresa:
Klub sběratelů kuriozit, PS 85, 162 01 PRAHA 6

Dále děkuji Městskému úřadu v Poličce (informačnímu centru) za poskytnutí některých z nejnovějších pohlednic a Měšťanskému pivovaru Polička za pohlednice z jejich vydání.

Všem návštěvníkům těchto stránek předem děkuji za jejich připomínky, názory a upozornění na případnou nefunkčnost odkazů.Kontakt: petr.travnicek@centrum.cz

© 2004 Ing. Petr Trávníček